Jerzy Cichecki

Jerzy Cichecki urodzony w 1960 r. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskał dyplom w 1986 roku w pracowni malarstwa Jerzego Tchórzewskiego i pracowni plakatu Macieja Urbańca. Specjalizuje się w malarstwie sztalugowym, używając tradycyjnych technik malarskich. Artysta nie poddaje się chwilowym, najnowszym nurtom w sztuce, dążąc do wypowiedzi w ulubiony dla siebie sposób. Nie poszukuje najnowszych środków i technik wyrazu, a wręcz przeciwnie udawadnia, że w najbardziej tradycyjny sposób, na białym płótnie, lub na kartonie papieru, mając opanowany warsztat, można wszystko opowiedzieć. Realizm przepleciony z symboliką prowokują do przemyśleń i refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. W obrazach znajdziemy wiele celnych i trafnych skojarzeń, ukrytych ludzkich pragnień i przeżyć, niekiedy osobistych. Do odczytania zawartej treści w obrazie najczęściej kluczem bywa sam tytuł, choć niektóre z nich mają wiele znaczeń i widz sam może do nich stworzyć sobie własne opowiadanie. W obrazach często natrafimy na skrót i metaforę jak w plakacie. Maluje też obrazy będące zapisem impresji chwili otaczającego nas pejzażu. Jest również ilustratorem i portrecistą. Jerzy Cichecki jest autorem wielu wystaw w Polsce i za granicą, najczęściej w Japonii. Prace artysty znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach na całym świecie.

 


 

Jerzy Cichecki was born in 1960. He graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw. He specializes in easel paiting, using traditional techniques. The artist favourite way to express his art is by interspersing realism with symbols to provoke thought and reflection on the reality that surround us. In the paintings you will find many valuable and experiences that sometimes are his personal. Sometimes, the key to read the content contained in an image is the title ilself, although some of them have multiple meanings and spectator himself can create their own story. The paintings often come across an abbreviation, a metaphor, or an allegory as in the poster. He also creates images that record the moments of the surrounding landskape. Additionally, he is an illustrator and portraitist. Jerzy Cichecki, is the author of numerous exhibitions and his paintings are in private collections around the world.